Учредяване и дейност

Учредяване и дейност

На 17 март 2009 г. фирмено отделение на Софийския градски съд вписва в регистъра за юридически лица Читалище „Кузман Шапкарев”. То е записано в регистъра на народните читалища към Министерството на културата под № 3410.
На 15 юни 2010 г. Софийският градски съд пререгистрира читалището под наименование „Кузман Шапкарев – 2009”.
Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009” разви следната дейност:
На 10 април 2009 г. организира в Централния военен клуб в София възпоменателна вечер в чест на Кузман Шапкарев. Известни учени и общественици говориха за живота и делото на видния охридски книжовник. В негова памет бе представена изложба, подготвени от Боряна Василева.
През юли 2009 г. спечели конкурс към Министерството на културата, програмата „Помощ за книгата” за труда „Кузман Шапкарев. Публицистика”. През декември с.г. издателският проект бе одобрен и от Дарителския фонд „13 века България”.
На 29 юли 2010 г. издаде първата си книга – „Кузман Шапкарев. Публицистика”. Съставители Илия Тодоров и Николай Жечев. С., 2010, 512 с.
На 30–31 октомври 2010 г., след спечелен проект по програма „Мобилност” към Национален фонд „Култура” при Министерството на културата, организира посещение на свои членове в Охрид – Р Македония, където бе представена книгата „Кузман Шапкарев. Публицистика”.
През декември 2010 г. спечели проект към Министерството на културата и Община „Възраждане” за закупуване на компютърна техника.
На 3 февруари 2011 г. в Столична библиотека, зала „Вяра”, представи книгата „Кузман Шапкарев. Публицистика” в присъствието на читалищни членове, изследователи и преподаватели, ученици и родственици на К. Шапкарев.

Отзиви за дейността на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009” има в сп. „Македонски преглед”, сп. „Будител”, а също в сайтове на Министерството на културата, Културно-информационния център на Р България в Скопие, 29 СОУ „Кузман Шапкарев” – София и др.

Отчет 2018г.

otchet 2018