Дарители

1. Александър Цегриловски
2. Елка Георгиева
3. Петър Мутафчиев
_________________
_________________
Банкова сметка на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”
Общинска банка, клон: София, ул. „Княз Борис I”, № 99
IBAN BG28SOMB91301046511901,
BIC: SOMBBGSF