Книги за Македония

Книги за Македония:


Изтегли:
1. Киряков, Б. Христо Огнянов. Биография. С., 1999, 286 с.
2. Христо Огнянов. Срещи през годините. Спомени и разговори. С., 2002, 252 с.
3. Огнянов. М. Македония преживяна съдба. С., 2002, 274 с
_
Книгите са любезно предоставени от Бойко Киряков – Издателство „Гутенберг”
_