Настоятелство

Настоятелство на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”

1. Доц. д-р Александър Гребенаров – председател
2. Здравка Шапкарева – секретар
3. Доц. д-р Димитър Тюлеков – член
4. Проф. д.и.н. Трендафил Митев – член
5. Проф. д.ик.н.Нина Дюлгерова – член
6. Доц. д-р Стоян Германов – член
7. Доц. д-р Светла Богданова – член
8. Елена Бугарчева – член
9. Мирослав Мурджов – член