Начало

Това е сайтът на създаденото през 2009 г. в София читалище, носещо името на популярния български книжовник, фолклорист и общественик от Охрид Кузман Шапкарев. Наред с обичайните рубрики за организационен живот, екипът ще се опита да разшири неговия тематичен и хронологичен обхват. Използваните методи и „инструменти” ще бъдат нетрадиционни за читалищен сайт. Така ще се създаде възможност да се дискутира по актуални въпроси за българското културно-историческото наследство. Все с такава цел в сайта е включено електронно списание. В него ще има разнообразни извори и мнения на специалисти за проблемите на духовната култура и традиция. Те пряко или косвено са свързани с идентичността на населението в Македония и родовите корени на хилядите македонски преселници и техните потомци, живеещи в България, Западна Европа, САЩ, Канада, Австралия. След време някои рубрики в сайта и в списанието ще бъдат обогатени, други – обобщени, за да се представят по-добре дълголетните стремежи на македонските българи за църковно-просветно и национално освобождение. Надяваме се на читателска помощ и препоръки, за да превърнем сайта на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009” в интересно и народополезно четиво!