В памет на братя Миладинови – изложба на Народно читалище „Кузман Шапкрев – 2009″

Изложба „В памет на Братя Миладинови“

В ПАМЕТ НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
150 години от гибелта им

Автори на изложбата, представена на 30 март 2012 г., 16,00 ч. в Централното фоайе на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ от Елисавета Миладинова – потомка на братя Миладинови
доц. д-р Александър Гребенаров
доц. д-р Любомир Георгиев

Фотографска обработка: Иван Добромиров

Художествено оформление на таблата: Надя Николова

Организатори:

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”

Фондация „Братя Миладинови”

Изложбата по повод 150 години от гибелта на Братя Миладинови  бе открита от зам. директора на Националната библиотека, г-жа Анета Дончева и представена от един от авторите й – доц. д-р Любомир Георгиев, архивист в Български исторически архив със следните думи:

„Експозицията доближава посетителите до най-важните моменти от живота и дейността на братята от Струга като въодушевени борци за българска църква и училище, както и личности, събрали, съхранили и показали пред света богатството и красотата на нашето народно творчество.

Посетителите на изложбата ще имат неповторимата възможност да видят в единадесетте витрини част от оригиналните документи на Димитър и Константин Миладинови от сбирките на Български исторически архив при Националната библиотека. Сред тях изпъкват писмата от Димитър Миладинов до братя Робеви – ярко свидетелство за възраждането на българския  дух в Македония. Забележителни са и стихотворенията, написани от Константин Миладинов. Впечатляват и редките книги и възрожденската периодика, предоставени от отдел Ръкописи и старопечатни книги.

В централната витрина е разположен „драгоценен” екземпляр от шедьовъра на братя Миладинови, сборника „Български народни песни”. Книгата, публикувана в Загреб през 1861 г., носи печат от библиотеката на благодетеля епископ Йосип Щросмайер, както и собственоръчна бележка от изтъкнатия изследовател на документалното наследство на Стружките братя Никола Трайков.

Тринайсетте табла на изложбата съставят ясен, стегнат и впечатляващ разказ за подвига на Миладинови. Показани са многобройни спирки по техния път от родния град Струга до Цариград. Двамата братя не са самотници в славното си дело. На отделно табло са събрани портретите и е отдадена почит на техни съратници, сред които са Георги Раковски, Александър Екзарх, Любен Каравелов.

Експозицията засяга важни въпроси за ролята на личностите в Българското възраждане и мястото на Македония в него, относно значението и красотата на народното творчество, за отношенията между българи, гърци, хървати, руснаци в стремежа към просвещение и книжовност. На основата на тези повече от сто избрани експоната и на прецизните анотации, които ги поясняват, зрителите сами могат да намерят своите отговори.”

Слово произнесе потомката на братя Миладинови, г-жа Елисавета Миладинова, дългогодишен сътрудник на Български исторически архив, доц. д-р Александър Гребенаров, председател на читалище „Кузман Шапкарев-2009” запозна присъстващите с подготовката и  организирането на изложбата, и представените визуални материали.

В заключение, изложбата бе приветствана от доц. д-р Иванка Петрова, гл. асистент и  научен секретар в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

———-

Изложбата бе представена от доц. Александър Гребенаров в Регионалния исторически музей – Благоевград в навечерието на Деня на народните будители – 31 октомври 2012 г.

Коментарите са изключени.