Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Посолството на Република България в Скопие уведомява всички граждани на Република Македония, които желаят да кандидатстват за обучение в български висши учебни заведения, че в периода 30 април – 30 юни 2011 г. ще се проведат курсове по български език, литература и история на България за кандидат-студенти.

Курсовете ще бъдат безплатни. Те ще се проведат при следния график:

гр. Скопие: 30 април – 1 май 2011 г.

Български културно-информационен център

Ул. „Петар Поп Арсов” № 14 А;

гр. Охрид: 7-8 май 2011 г.;

гр. Струмица: 14–15 май 2011 г.;

гр. Скопие: 25-26 юни 2011 г.

Курсовете ще бъдат водени от квалифицирани преподаватели от България.

Допълнителна информация и записване на тел.:

/+ 389 2/ 3 229 444 – Посолство на Република България в Скопие;

/+ 389 2/ 3 246 675 – Български културно-информационен център в Скопие;

/+389 46/ 262 530 – Сдружение „Хоризонти”, гр. Охрид.

Коментарите са изключени.