Поздрав от Настоятелството

Уважаеми приятели, членове и симпатизанти на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009”,

Честит читалищен сайт, навлязъл в интернет пространството в навечерието на Възкресение Христово (2011 г.)! За появата му сърдечно благодарим на техническия му съз(и)дател Станислав Георгиев.

Надяваме се да разнообразим и обогатим съдържанието на сайта с ваши идеи и препоръки, вкл. и за нови рубрики. В електронното списание „Македония” ще се публикуват статии, рецензии, съобщения и илюстрации от различни области на духовната култура. То ще бъде официално регистрирано, сиреч всички публикации при необходимост ще могат да се отчитат пред наши и чужди научни одити и други „надлежни органи”.

Приемат се предложения за бъдеща читалищна дейност – участия с проекти в конкурси за издаване/представяне на книги, брошури, направа на мултимедийни продукти, изложби, спектакли. Ще реализираме пак идеи за пътувания извън отеснелите ни държавни предели. Законът за читалищата позволява кандидатстване в различни по тематика регионални, национални и международни конкурси, които ще бъдат публикувани на видно място в сайта.

Пожелаваме ви весели Великденски празници, здраве и успехи!

От Настоятелството

Коментарите са изключени.