Българското управление във Вардарска Македония през Втората световна война

Доц. д-р Александър Гребенаров
_______________________________________
Големият български книжовник, фолклорист и общественик Кузман Шапкарев през целия си съзнателен живот отстоява българщината в историко-географската област Македония. Той често влиза в полемика с гръцките привърженици на „мегали идея”, които десетилетия наред задушат кълновете на българското църковно-просветно дело в областта. Охридският възрожденец предупреждава българската общественост и за опитите на шовинистичните кръгове в Белград да включват към „Стара Сърбия” цяла Македония, част от Северна Албания и дори няколко окръга от Княжество България. Неговите предупредителни слова звучат пророчески след смъртта му (1909), когато се осъществява дългоочакваното освобождение, последвано от ново заробване на македонските българи – първо през 1913 г., с мирния договор в Букурещ, а по-подир и в Ньой през 1919 г.

На 19 април 1941 г. започва нова страница в историята на Македония. В деня на 19 април 1941 г. започва прочети цялата статия тук

Коментарите са изключени.